Παλετοδεξαμενές

Παλετοδεξαμενές με Μεταλλική Παλέτα (Μεταχειρισμένες).